top of page
  • Zdjęcie autoraVolynia

Przysięgi podczas sądów w latach 30

Podczas sądów nasi przodkowie musieli wygłaszać przysięgi. W zależności od wyznania ogłaszającego była dobierana odpowiednia treść. Znaleźliśmy w aktach sądowych z Wołynia następne przysięgi:

Przysięga katolicka.

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, iż niepowodując się ani przyjaźnią, ani pokrewieństwem, ani chęcią zysku, ani też innymi jakiemikolwiek bądź względami, sumiennie zeznam w tej sprawie rzetelną prawdę i nie zataję nic z tego, co mi jest wiadomem, pomnąc, że z tego wszystkiego obowiązany będę zdać sprawę przed prawem i przed Bogiem na strasznym Sądzie Jego. - Tak niech mi dopomoże niewinna męka Zbawiciela mego Jezusa Chrystusa. Amen.


Sąd okręgowy w Łucku. polona.pl

Przysięga dla prawosławnych.

Obiecuję i przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu przed Świętą Jego Ewangelją Krzyżem Życiotwórczym, że nie powodując się ani przyjaźnią, ani pokrewieństwem, ani też chęcią zysku lub innymi jakiem bądź względem z całą sumiennością zeznam w tej sprawie rzeczywistą prawdę i nic z tego nie utaję, co mi jest wiadomem, pomnąc, że z tego wszystkiego obowiązany będę zdać rachunek przed prawem i przed Bogiem na Strasznym Jego Sądzie. Na potwierdzenie zaś tej mojej przysięgi całuję Słowa i Krzyż Zbawiciela mojego. Amen.


Przysięga żydowska.

Przysięgam na Boga Adonaj, Boga Izraela, z czystem sercem i bez żadnej ukrytej we mnie myśli i z wiadomością skutków krzywo-przysięstwa, że wszystko o co będę pytany w tej sprawie zeznam rzetelne, a pod żadnym pozorem nie zeznam nieprawdy, ani dla przyjaźni, lub nienawiści, ani dla pokrewieństwa lub też ze strachu, i o tem mogę w każdej chwili przed Bogiem złożyć rachunek, tak niech mi Pan Bóg dopomoże na duszy i na ciele. Amen.


101 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page