top of page
  • Zdjęcie autoraVolynia

Ostarbeiterzy z rejonu Łuck

Znaleźliśmy w archiwum spis zawierający prawie tysiąc osób, których planowano wywieźć do pracy do Niemiec w 1942 roku. W dokumentach zaznaczono imię, nazwisko, rok urodzenia oraz narodowość.


Warto zaznaczyć, że nie wszyscy z tego spisu wyjechali do Niemiec. Także, w indeksie możliwe pomyłki przez pisownią w oryginale. Dokumenty w języku ukraińskim.


Mapa rejonu Łuck pod czas okupacji niemieckiej

Antonówka: Abremek, Błażejczyk, Cerowczuk, Cichocki, Cyfka, Czerniak, Fedoś, Fridt, Gołębiowski, Gryć, Jeleń, Jeż, Kocki, Konefal, Kowaluk, Lipiec, Maj, Marczuk, Małecki, Mielniczuk, Milczarek, Myszka, Niwierski, Ogrodzewicz, Pachelczuk, Panasiuk, Pałka, Piotrzykowski, Pytel, Romańczuk, Samber, Strawski, Suchorski, Susidko, Szewczyk, Turtiak, Tusiewicz, Wasyluk, Wjały, Woblach, Wochetnica, Wójcik, Zakenberg, Żytowiecki


Bajów: Boblak, Kobylański, Krewicz, Łewczuk, Poliszczuk, Śmietana, Wegera, Witowski


Bakowce: Chaiński, Hapiuk, Janiewicz, Matwiejczuk, Siatocki


kol. Bakowce: Borodenko


Bogoluby: Bajdiuk, Chołodiuk, Denysiuk, Diaczok, Fedoruk, Gruszewski, Hopko, Iszczuk, Korolczuk, Pasiecznik, Pawluk, Poprocki, Romaniuk, Rudiuk, Sołowej, Stelmaszczuk, Stepaniuk, Szabała, Szewczuk, Terpeluk, Tkaczuk, Wójcik, Zatowkaluk


Boguszówka: Arteczuk, Bochoniuk, Chłopiecki, Dubicki, Golanowski, Głowacki, Korolczuk, Koruka, Kosz, Kot, Kowalczuk, Kuźmińczuk, Litwinczuk, Łewkow, Łukaszuk, Płaksa, Semeniuk, Smoleński, Ulanowski


Boratyn: Awrowski, Chomiak, Krzyżanowski, Prodous, Rychluk, Sesiuk, Smediuk, Sywa, Trociuk


Buków: Haponiuk, Chołodiuk, Ciupak, Motroniuk, Rudski, Stawski


Werbajów: Cyka, Jakowluk, Kornijuk, Kowalczuk, Kudra, Łewczuk, Mahdiuk, Situcha, Terpiak, Tychniuk, Zwaricz


Wiktoriany: Bajor, Danieluk, Jakimczuk, Krymczuk, Kuchimczuk, Ładniak, Łuczuk, Mazurczuk, Smal


Górka Połonka: Borysiuk, Burkowski, Hołobczuk, Karaszczuk, Marczuk, Olszewski, Sawczuk, Suproniuk, Szewczenko, Wojtiuk


Hnidawa: Krawczuk, Łalebicki, Łeszczuk, Marczuk, Szatkowski


kol. Hnidawa: Koroluk


Holeszów: Babińczuk, Hałan, Drewnowski, Ilijuk, Klimaszczuk, Klimoszczuk, Kutkiewicz, Łanij, Lech, Mielniczuk, Miakuch, Nesteruk, Plewka, Romaniuk, Sokorewski, Chomiak, Ciurko


Horodyszcze: Andreszczuk, Androszczuk, Borysiuk, Wołoszkiewicz, Gerzwałowski, Daniluk, Dudek, Dudiuk, Diaczuk, Kwitka, Kovjałek, Kubaj, Nazaruk, Omelczuk, Stadnik, Cygan


Zaborol: Beregowicz, Woroniuk, Zagórski, Kapitańczuk, Korolczuk, Pawczuk, Petruń, Sniszczuk, Janczuk


Iwańczyce Stare: Bardiuk, Bojarczuk, Marteniuk, Mielniczuk, Pirożek, Poliszczuk, Ciupak, Sze?a, Jaroszczuk


Iwańczyce Nowe: Dudek, Panasiuk, Rakowski


Korszowiec: Doliński, Zajczuk, Karaszczuk, Klimowicz, Kowalczuk, Korczak, Kuszniruk, Mielniczuk, Petruk, Pocztaruk, Pryjmaczuk, Rychluk, Rud', Sołowoniuk, Terebejczyk, Tkaczuk, Falfuszyński. Fedoruk, Szyszkiewicz


Kuczkarówka: Akułow, Andrijak, Wutrymczuk, Dublański, Iwanow, Iszczuk, Malec, Mirdor, Nikiforow, Petruk, Szaruta


Kniahininek: Wadymczuk, Kamłuk, Katarski, Kozak, Kopcio, Korolczuk, Peredawka, Pietrowski, Szorma, Jurewicz, Jacznik


kol. Kniahininek: Lipski, Martyniuk, Swerba, Stolarczuk


Ławrów: Wychowaniec, Zalewski, Kowal, Kozakiewicz, Kozluk, Kondracki, Kral, Red'ka


Łuczyce: Kadiniuk, Kałeniuk, Kiryczuk, Krawczuk, Liszczuk, Myroniuk, Trochimczuk, Chomicz


Milusze: Bojarczuk, Groszek, Zbar, Ławrentij, Liszczuk, Marczuk, Mielniczuk, Moric, Nagórny, Panteluk, Pańko, Petruk, Podgajny, Swyrydiuk, Sirczuk, Smal, Tarasenko, Szczerbaczuk


Mstyszyn: Barańczuk, Bobryk, Bulbeniuk, Witkaluk, Hycun, Dowhopoluk, Kałąkucz, Kwet', Kozluk, Matwiejczuk, Mikołajczuk, Michalczuk, Patuta, Samoluk, Sydoruk, Tychniuk, Szabała, Szewczuk


Niemieckie: Bojarczuk, Dżus, Żowniruk, Korolczuk, Kuszniruk, Matwiejczuk, Panasiuk, Rybowolenko, Chodun


Nowostaw: Walenta, Demczuk, Dowhopoluk, Maksymczuk, Mielnik, Parchuta, Ryżuk, Romańczuk, Tychniuk, Jaremenko


Ozdów: Bulbeniuk, Waseczko, Gajowicz, Darmowis, Denysiuk, Dubicki, Koncedal, Łoś, Łuciuk, Michalczuk, Mosijuk, Poliszczuk, Riczko, Romańczuk, Rudecki, Sawczuk, Safrotiuk, Semeniuk, Slińczuk, Slipczuk, Stolar, Stolaruk, Supryniuk, Tyżuk, Fiłoniuk, Sztyciuk, Szczupak


Omelanik Duży: Hadaj, Daniluk, Demint, Dywoniuk, Korolczuk, Kuszniruk, Makaruk, Osipowicz, Pantełejmoniuk, Czyżuk


Omelanik Mały: Barski, Gergol, Doleżał, Kowaliszyn, Korowiec, Kuśmerczyk, Murawski, Padiuch, Popow, Radczuk


Ozierany Czeskie Hołyj, Grygar, Dragun, Owski, Toman, Turek, Chromyj, Czurda


Ozierany Polskie: Bondarczuk, Goroszkiewicz, Hrebeniak, Derziuk, Dzechudt, Kalcewski, Kępiński, Łatwiński, Madej, Medziński, Ostrowski, Oczurek, Pindel, Rykel, Rymar, Seczkarek, Sybira, Simoniuk, Skrybont, Słowik, Socha, Stelmarczuk, Tyszkiewicz, Tomaszek, Tomczyński, Czeb, Szatkowski, Szulc


Ozierany Ławrskie: Wabraj, Wensiuk, Wesała, Wieczorek, Wilczewski, Dzechciarz, Łukomski, Mordak, Olszta, Połowjaniuk, Punsa, Rużański, Samoń, Seczkarek, Student


Ozierce: Brodski, Kideres, Kubicki, Kuc, Olender, Rudnicki


Oźdeniż: Androsiuk, Wołosowiec, Hadowicz, Gural, Kozar, Kołodej, Krzeszowski, Ławreniuk, Makarczuk, Swyroda, Suchimczuk, Suchodolski


Olszany: Denysiuk, Klec, Kryworuczka, Nikonczuk, Jankiewicz


Pułhanów: Bas, Bachniuk, Bulbeniuk, Wareniuk, Haroszczuk, Darmowis, Diaczuk, Zagajuk, Zajczuk, Zarembiuk, Zacharczuk, Karafski, Kowalczuk, Kramiuk, Liszczuk, Muzyczuk, Mikołajczuk, Muzyczuk, Murza, Nekrotiuk, Nikitiuk, Ołeksiuk, Pantełejmoniuk, Pech, Pczoła, Raczuk, Sapożnik, Syrotyński, Skiruk, Sołowoniuk, Tkaczuk, Szabała


Ratniów: Artyszuk, Gerań, Herasymczuk, Gnatiuk, Goral, Demczuk, Żuczko, Zaręba, Konoszenko, Korniłow, Krymczuk, Lachowicz, Malewicz, Martyniuk, Marczuk, Mielniczuk, Mętel, Nimczuk, Odłyga, Pałaszewski, Paseczniuk, Pliczuk, Puszkaruk, Romanczuk, Rudiuk, Sawczuk, Sakowski, Saja, Skidaniuk, Chomiak, Cymbaluk, Czerniuk, Szumski, Jakimczuk


Radomyśl: Antoniuk, Bazyluk, Bereziuk, Bojarczuk, Bondar, Borucki, Bąk, Chojnacki, Chomicz, Czerniak, Czernow, Derżaj, Dmitruk, Dowgaj, Dynkiewicz, Frydryk, Gaczewski, Galiniewski, Gukowski, Harasymiuk, Herasymenko, Hontaruk, Janczuk, Klekoc', Kmytko, Kowalczuk, Kołbasko, Kołpacki, Księdzuk, Kuczer, Kurban, Kurzan, Kusiński, Lasa, Lininowski, Łachtyniuk, Łewczuk, Łoziński, Łukjanowicz, Łynnyk, Mach, Makowicz, Matwiejuk, Moroz, Mysan, Nakonieczny, Neńczuk, Nikonczuk, Nowicki, Omelczuk, Omeszko, Otczenasz, Pawluk, Petraszek, Podrygula, Pryjsak, Radomski, Rikowski, Ruszewski, Rużewski, Rzela, Semeniuk, Sinieczuk, Skibicki, Smeszko, Steciuk, Stolarczuk, Subucki, Szabała, Sławek, Tkaczuk, Tomaszek, Tychyj, Tymoszczuk, Wasylyk, Waszczuk, Witiuk, Więcyl, Wojewoda, Wróblewski, Zaderej, Zajac, Zakosztuj


Rowańce: Zubrycki, Korczak, Łokaczuk, Maryniak, Nieczyporuk, Potaszniuk, Czenczuk, Jaciuk


Serniki: Harbarauk, Kozodoj, Łukianczuk, Martynowicz, Stachowicz, Tkaczuk, Cisaruk, Ciupak


Suchowola: Bondar, Diaczuk, Zaderej, Komaszko, Mielnik, Moryszczuk, Pestiuch, Podryguła, Semeniuk, Faryna, Szabała


Trościanka: Bojarczuk, Wakuluk, Dejna, Kołtun, Korolczuk, Koruś, Laszczuk, Możar, Pawluk, Poliszczuk, Romaniuk, Samczuk, Sacharczuk, Skirtiuk, Szajnert


Ulaniki: Biłotin. Bogdaszewski, Bogusławski, Wojtowicz, Worobjow, Hawryluk, Gorlikowski, Gradiuk, Gulanicki, Daciuk, Daszkiewicz, Kasjan, Kołodziej, Krystin, Kucharczuk, Łaskarzewski, Łyniuk, Lisniewicz, Lijatajowski, Maskarzewski, Natopilny, Neboś, Nowosad, Ochotko, Pawłowski, Perszal, Piszrowski, Rogowski, Samczuk, Siedlecki, Slemaszczuk, Ulanicki, Fedczuk, Charuk, Szewczuk, Szymankiewicz, Szczymankiewicz


Ceperów: Dawidczuk, Wozniuk, Andrijczuk, Maksymczuk, Matwijczuk, Borysiuk, Krywicki, Pleczuk, Niwerski, Suszko, Bondarczuk

349 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page