top of page
  • Фото автораVolynia

Автомобілісти Волині: M-R

Цей список складено на основі документів про отримання водійських справ, що зберігаються в фондах Державного архіву Волинської області. На жаль, частину з них (близько 600) було знищено в радянський час і фізичної можливості їх переглянути немає.

Rajd Wołyński, Волинський автомобільний клуб, Луцьк, Ретро авто, Волинь, Історія, Замкова площа
Військові автомобілі під час маневрів. Волинь 1930ті

Machan Władysław, Machan Wacław, Machnicki Mirosław, Maciążek Aleksander, Maciejewski Jan, Maciejówski Stanisław, Macijewski Jan, Macijewski Antoni, Maciuk Teodor, Macniew Włodzimierz, Macuk Julian, Macuta Filip, Majer Sergiusz, Majewicz Franciszek, Majewka Konstanty, Majewski Bolesław, Majewski Wacław, Majewski Rudolf, Majliskul Jerzy, Makahoński Aleksander, Makariewicz Wacław, Makariewicz Mikołaj, Makariewicz Kazimierz, Mąkiewicz Kuprijan, Makowski Roman, Maksymczuk Bazyli, Maksymiak Józef, Makulski Czesław, Malachowski Eugeniusz, Małaczko Stanisław, Malczewski Józef, Malczuk Jakub, Małek Władysław, Malen Stanisław, Malewicz-Malijewski, Malinkiewicz Feliks, Malinow Józef, Malinowski Sergiusz, Maliński Jerzy, Malski Eugeniusz, Mamczur Jan, Manikowski Stefan, Mann Bogdan, Marcinskowski-Dunin, Marczuk Aleksander, Marenstein Zdzisław, Margulis Talik, Marianin Aleksander, Marinowicz Julian, Markiewicz Bazyli, Markiewicz Teofan, Markowski Ryszard, Markusik Michał, Marszałek Karol, Martyniuk Jakub, Martyniuk Ignacy, Martyniuk Oksentij, Martyniuk Andrzej, Martyniuk Aleksander, Martynow Władysław, Marucha Stanisław, Maruda Aleksander, Marusz Feliks, Marzewicz Grzegorz, Masliwicz Antoni, Masłowski Bolesław, Masłowski Ryszard, Mastalerz Bronisław, Matczyn Paweł, Matiasz Władysław, Matijenko Leontij, Matiszenko Klement, Matusiak Stanisław, Matusiewicz Adam, Matwiejczuk Eufimiusz, Matwiejczuk Jan-Grzegorz, Matwiejczuk Włodzimierz, Matwiejczuk Antoni, Matwiejew Jakub, Maziaż Jan, Mazurek Julian, Mazurkiewicz Kazimierz, Meller Jan, Melner Stanisław, Melnyk Witalij, Melnyk Mikołaj, Melnyk Cyryl, Melnyk Mikołaj, Meltel Kazimierz, Mendelski Bolesław, Mesner Więcysław-Wacław, Mess Joachim, Messer Mojsze-Ruwin, Mianowski Leopold, Miaskowski Stefan, Miazga Józef-Antoni, Miazga Franciszek, Micelski Sergiusz, Micerski Mikołaj, Michajłow Aleksander, Michajłowski Aleksander, Michałowski Stanisław, Michałowski Tadeusz, Michalski Antoni, Michalski Feliks, Michaluk Wacław, Michalwski Kuzma, Michel Włodzimierz, Miczio Jan, Mielnicki Leonid, Mielnicki Leopold, Mielnik Grzegorz, Mielnik-Mielniczuk Aleksander, Mielnikow Jerzy, Mież Władysław, Mieżwa Kazimierz, Mikołajczyk Stanisław, Mirtnicki Leonid, Mitnicki Leonid, Morczun Piotr, Morgulis Zelman, Morgulis Moszka, Moroz Kalistrat, Morozenko Filip, Mroczkiewicz Marko Stanisław, Mrów Fabian, Mrożak Adam, Mroziński Czesław, Mucha Borys, Mucha Mikołaj, Mucznik Mordachaj, Mulleo Jerzy, Muszałak Władysław, Mydlarski Piotr, Myk Czesław, Myk Daniel, Mykwa Benjamin, Mykwa Józef, Mysleńczuk Grzegorz, Myślicki Feliks, Myszkowski Władysław


Najermana Hersz, Najzkon-Okoszko Abram, Nalewczyński Mikołaj, Narczuk Jan, Naucewicz Włodzimierz, Nazaruk Aleksander, Nejgelach Abram, Nejhełech Jankiel-Boruch, Nejman Grzegorz, Netzer Zygmunt, Neuman Henryk, Newiński Józef-Marian, Niecęgiewicz Bolesław, Nieczyporowicz Józef, Niedzielski Cezary, Niedzwicki Aleksy, Niekurowski Piotr, Niepokulczycki Hipolit, Nieśmiałek Michał, Nieswadżba Józef, Niewierow Jan, Niewmieszczycki Mikołaj, Niewodniczańska Halina, Nijedła Władysław, Nikiforow Teodor, Nikołajew Aleksander, Nitarski Jan, Nizankowski Myron, Nizgoda Michał, Nizkoszapek Paweł, Niżyński Bazyli, Nobis Józef, Nowak Mieczysław, Nowak Bazyli, Nowak Andrzej, Nowak Kazimierz, Nowak Edward, Nowak Jan, Nowak Jerzy, Nowakowski Bronisław, Nowicki Romuald, Nowicki Michał, Nowicki Longin, Nowiczewski Borys, Nowotny Józef, Nowotny Aleksander


Obołończyk Teodor, Obsztejn Noech, Ochman Aleksander, Ochremczuk Jan, Odrowomż-Pieniążek Jarosław-Lucjan, Ogrodziński Tomasz, Oklej Julian, Okoń Józef, Olejnik Teodor, Olejnik Nikita, Oliwa Jan, Olszewski Tadeusz-Stanisław, Oniechowski Antoni, Onifryjczuk Teodor, Opatowicz Władysław, Opoczeński Miłosław, Opoczyński Józef, Oppokow Jerzy, Ordin Mikołaj, Orelski Władysław, Orflerow Wilhelm, Orlik Jan, Orłowski Leon, Orłowski Feliks, Ornowski Stefan Teofim, Orzechowski Antoni, Orzeł Zbiszew, Osadieza Michał, Osiękowski Józef, Osoba Józef, Ososłowicz Jerzy, Ossowski Witold, Ossowski Kazimierz, Ostroróg Stanisław, Ostrowicz Tadeusz, Ostrowiecki Nikita, Oszkiewicz Władysław, Owadiuk Michał


Pachalczuk Paweł, Paciejewski Zygmunt, Paczas Heronim, Padłewski Jan, Padłewski Wiktor, Palamarczuk Stefan, Palaszczuk Sergiusz, Pałubicki Jan, Paluchowski Roman, Pana... Piotr, Panawas Włodzimierz, Pandiuk Mikołaj, Panieszko Eliasz, Pankiewicz Józef, Pankow Jan, Pann Kondrat, Paprocki Janusz, Parajski Jan-Erazm, Paraniuk Kazimierz, Parchomycz Paweł, Parefa Kornelij, Paryż Stanisław, Pasman Fajwel, Pass Zygmunt, Paszkiewicz Michał, Paszkowski Witold, Paszkowski Mieczysław, Patamarczuk Antoni, Patrów Jan, Pantełejmoniuk Sergiusz, Pawlik Stefan, Pawłow Kasjan, Pawłow Kasjan, Pawłowicz Wiktor, Pawtyszyn Stefan, Pchużewski Zygmunt, Peczeniuk Nikinor, Pemomżek Jan, Pendrakow Jan, Perczyk El, Perczyk Elik, Perel Icchok-Dawid, Perelmufer Berk, Pereszkiewicz Walenty, Peretiatkowicz Michał, Persik Stanisław-Mikołaj, Peryło Szelit, Petreczenko Bazyli, Petreś Stanisław, Petroniuk Piotr, Petrow Bazyli, Petruk Wiktor, Petruk Teodozy, Petruk Paweł, Piachota Paweł, Piasecki Józef, Piażyński Ludwik, Pichert Włodzimierz, Piehokiewicz Antoni, Piekar Antoni, Piękowski Józef, Pielipiec Leonid, Pietrowski Lucjan, Pietrowski Makary, Pietrowski Tadeusz, Pietuch Paweł, Pikulski Zygmunt, Pikwan Władysław, Piłarz Czesław, Pilczyński Julian, Pilecki Julian, Pilepczuk Teodor, Pińska Stanisława, Pintiagin Jan, Pitruczyk Eugeniusz, Pitruszkiewicz Władysław, Piwkowski Józef, Piwkowski Antoni, Piżycki Konstanty, Piżyński Wacław, Plackowski Franciszek, Plackowski Tadeusz, Płateniuk Leopold, Plesniak Onysim, Plisge Aleksander, Pliskiewicz Jan, Płotnicki Jan, Pluchowski Mikołaj, Płucyński Edmund, Płutecki Tadeusz, Pnybrowski Józef, Poch Wacław, Podgórski Marian, Podgórski Bolesław, Podgórski Wojciech-Tadeusz, Podkowa Stanisław, Podlesny Daniel, Podłuski Sauił, Podobajew Mikołaj, Podoszyk Sebastian, Podstrygacz Onysim, Podzinbańczuk Eliasz, Pogoniuk Andrzej, Pograniczny Paweł, Pogrebny Aleksander, Pokaluk Walerian, Polak Józef, Polakowski Józef, Polakowski Michał, Polarusz Aleksander, Polinóg Aleksander, Poliński Franciszek, Poliszczuk-Pełepiuk Aleksander, Poliszuk Stefan, Poliszuk Grzegorz, Politowicz Feliks, Poliwka Józef, Polkowski Bolesław, Pollak Aleksander, Polom Leon, Połoński Eugeniusz, Półtorak Józef, Połtowicz Jan, Pomazański Paweł, Pomeranc Jankiel, Pomorski Mieczysław, Popel Zygmunt, Popow Aleksander, Popow Bazyli, Popow Jan, Popowski Teodor, Popraniczny Jefrem, Poraj-Sadkowski Antoni, Porajski Andrzej, Posławski Władysław, Pospiełowski Włodzimierz, Pospisił Aleksander, Postolko Zygmunt, Potawiec Piotr, Potocki Jan, Potyjewicz Grzegorz, Powróżnicki Jan, Prażmowska Irena, Pridius Włodzimierz, Proczyński Stanisław, Prokopczuk Tomasz, Prokopowicz Mikołaj, Prokopowicz Józef, Prokupek Jarosław, Proskureń Konstanty, Prosniewski Wacław, Prusakiewicz Ignacy, Prużniewski Józef, Prużyński Piotr, Prych Józef, Pryszyb Sergiusz, Prytołuk Jerzy, Przełuszski Jan, Przybysz Jakub, Przybysz Aleksander, Przytulak Grzegorz, Ptyc Mojżesz, Puch Michał, Puciał Kazimierz, Puczkar Sergiusz, Pulawski Ignacy, Pustoroslewa Anastazja, Putkowski Wacław, Putman Jankiel, Puzyriewicz Aleksander, Pwichanowski Andrzej


Raboczko Konstanty, Rabsztyński Konstanty, Rabynczuk Mikołaj, Rabynczuk Mikołaj, Raciborowska Jadwiga-Wanda, Raciborowski Włodzimierz, Raczyński Dokat, Raczyński Maksymilian, Radaniewicz Borys, Radczuk Semen, Radkowski Sewerjan, Radwan Jan, Radwański Józef, Radziecka-Mikulicz Maria, Radziecki-Mikulicz Stefan, Radziecki-Mikulicz Marceli, Radziewicz Aleksander, Rajder Benjamin, Rajewski Emanuil, Rajnert Władysław, Rajz Włodzimierz, Ramęda Stanisław, Ratański Witold, Rawska Zofia, Rawski Józef, Raże Mikołaj, Razgumow Aleksander, Reciński Kobert-Adam, Reczyński Arsentij, Redkowiak Franciszek, Redżko Bazyli, Rejcher Johan, Rejent Stefan, Reklod Józef, Relikowski Władysław, Rembiszewski Herman-Hubert, Renkas Adolf, Reszetnikow Anton, Resztyk Józef, Reutów Tomasz, Rewucki Dymitr, Richert Gustaw, Ridke Ewild, Risz Michał, Rodackiewicz Helmut, Rodczuk Paweł, Rodkiewicz Aleksander, Rodziewicz Michał, Rogalska Janina, Rogożelski Julian, Rojtman Litman, Romańczuk Stefania, Romaniuk Paweł, Romaniuk Mikołaj, Romaniuk Terencjusz, Romaniuk Bazyli, Romaniuk Illarion, Romanowski Bolesław, Romanowski Józef, Rosenberg Luzer, Róża Józef, Rozin Abram, Rubanowicz Konstanty, Ruchliński Stanisław, Rucki Jerzy, Rudko Wiktor, Rudnicka Helena, Rudnicki Stefan, Rudnicki Gracjan, Rudziński Wincenty, Rudzski Franciszek, Rugała Stefan, Rulikowski Włodzimierz, Rull Ernest, Ruppel Paweł, Rusek Albin, Russak Grzegorz, Ruszkiewicz Więcysław, Rut Bolesław, Rutkowski Tadeusz, Rybak Józef, Rychliński Henryk, Rychłowski Tadeusz, Rychłowski Tadeusz, Ryciak Stanisław, Rycko Kazimierz, Rymarczuk Teodor, Rynas Efimiusz, Ryżewski Bazyli, Ryżewski Józef, Ryżkowski Serafim

109 переглядів0 коментарів

Пов'язані пости

Дивитися всі

Commentaires


bottom of page