top of page
  • Zdjęcie autoraVolynia

Kronika klasowa jednej z łuckich szkół. Cz.1

Zaktualizowano: 9 kwi 2022

Mamy bardzo fajną ciekawostkę, która pokazuje na żywo historię życia jednej z klas Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej №7 im. Marii Konopnickiej w Łucku. Ta kronika zawiera wpisy dziewczynek z tej szkoły w ciągu trzech klasów — V, VI, VII. Podzieliliśmy te wpisy zgodnie z rokiem szkolnym z zachowaniem oryginalnej pisowni.

 

Dnia 21 sierpnia 1933 rozpoczął się rok szkolny. Pisała Hermanowska


Dnia 1 września 1933 roku odbyła się „Akademja" ku czci Króla Sobieskiego i na pamiątkę odsieczy Wiednia. W tej Akademji brała udział nasza klasa. Dziewczynki poubierane w krakowskie stroje deklamowały chórem „A za tego króla Jana"... Stały u podnóża sceny, a na scenie przedstawiono żywy obraz z chwili, gdy posłowie niemieccy błagają króla polskiego o pomoc. Żywy obraz układali uczniowie z gimnazjum. Pisała Rymarczykówna

Dnia 1 września 1933 odbył się raid samolotów polskich. Byłyśmy na lotnisku. Przypatrywałyśmy się jak samoloty lądowały. Pisała Hermanowska

Hangar Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Łucku. Przegląd Wołyński od 16.06.1929

Dnia 9 października 1933 było „święto sportowe młodzieży". Byłyśmy na boisku gimnazjalnem. Drugiego dnia udałyśmy się na Stadjon, gdzie odbyły się zawody. Pisała Rymarczykówna

Dnia 15 października 1933 z okazji 250 rocznicy odsieczy Wiednia klasa nasza urządziła poranek ku czci króla Sobieskiego. Na poranku były wszystkie uczennice naszej szkoły. Pisała Nosewiczówna

Dnia 26 października 1933 odwiedził naszą klasę pan Inspektor i pan Wizytor z Ministerstwa. Pan Wizytor oglądał nasze roboty ręczne. Następnie udał się do klasy czwartej. Pisała Pierowska

Dnia 1 listopada 1933 Polska obchodzi święto ku czci poległych żołnierzy w obronie Ojczyzny. Nasza szkoła wzięła też czynny udział w żałobnym pochodzie na cmentarz gdzie składaliśmy wianki. Pisała Biźi

Kwatera wojenna w Łucku. catholic.volyn.ua

Dnia 11 listopada 1933 był 15-letnią rocznicą odzyskania niepodległości Polski. W tym dniu cała nasza szkoła urządziła „Poranek" gdzie opowiedziano nam o znaczeniu tej rocznicy w niepodległej Polsce. Pisała Bronferówna

Dnia 19 XI 1933 r. w szkole naszej odbyło się otwarcie Czytelni. Czytelnia otwarta jest tylko w niedziele. Przychodzą do niej nasze dziewczynki. W czytelni naszej jest dużo „Płomyczków", książek do czytania i innych ciekawych, z których można korzystać. Dziewczynki są zadowolone z naszej czytelni. Na dole są różne obrazy i napisy, jak dziewczynki mają się w czytelni zachować. Pisała Peregałówna

Dnia 26 XI 1933 r. klasa piąta urządzała poranek, z tej okazji że w dniu 29 listopada wypadała rocznica Powstania Listopadowego. Pisała Jaremówna

Dnia 3 XII 1933 r. Obchodziłyśmy imieniny Pani Gottmanowej, kl VI złożył życzenia a potem kl V. I pani Gottmanowa, mówiła że najmilszą rzeczą byłoby to żebyśmy były grzecznie i posłuszne. Pisała Białoszewska

Dnia 6 XII 1933 r. Obchodzono w szkole №7 uroczystość św. Mikołaja. Na tej uroczystości rozdawano podarunki z których dziewczynki się bardzo cieszyły. Wieczór ten przeleciał bardzo szybko, bawiliśmy się wesoło i przyjemnie.. Pisała Stocka

Dnia 22 grudnia 1933 dostałyśmy świadectwa półroczne. Każda dziewczynka z bijącym sercem oczekiwała świadectwa. Byłyśmy ciekawe czy będą dobre stopnie. Więc była dla jednych radość, a dla drugich płacz. Pisała Kamińska

Dnia 21 stycznia 1934 r. o 3-ciej po.p. zebrały się wszystkie dzieci w dużej sali, tam gdzie stała choinka. Choinka była pięknie ubrana. Zaczełyśmy się bawić w różne zabawy, potem zapalono świeczki na choince, śpiewałyśmy kolędy było wesoło i miło w gronie nauczycieli i koleżanek.. Pisała Wachudówna

W dniu 27 I 1934 roku miasto było ubrane flagami przez miasto szła muzyka i grała bardzo ładnie. Dowiedzieliśmy się potem że to z powodu ogłoszenia nowej Konstytucji w Sejmie. I wszyscy się cieszyli. Pisała Prędka

Dnia 28 stycznia zebrałyśmy się w szkole, aby uchwalić regulamin w obecności pani wychowawczyni klacy V. Uchwaliłyśmy tylko regulamin klasowy. Pisała Blitzówna

Dnia 1 lutego Obchodzono w szkole uroczystość Imienin Pana Prezydenta. Portret Pana Prezydenta był bardzo ładnie udekorowany. Pisała T. Baryłowiczówna

Dnia 7 lutego na lekcji polskiego uchwaliłyśmy zbierać książki dla dzieci zagranicą. Miałyśmy w ten sposób uczcić Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponieważ chętnie przyjełyśmy ten projekt bo każda ma starą książkę więc postanowiłyśmy zbierać jak najwięcej. Niestety dziewczynki bardzo powoli zbierają książeczki.

Dnia 8 lutego był w naszej klasie Pan Inspektor na lekcji historji. Pisała Wanda Hatysówna

Dnia 10 lutego był po raz drugi w naszej klasie Pan Inspektor na lekcji geografji. Pisała Wanda Hatysówna

Dnia 6 marca u nas w szkole obchodzono drugą bolesną rocznicę śmierci Biskupa Bandurskiego. Jedna z naszych pań wygłosiła odczyt o Biskupie Bandurskim i przeczytała jeden z jego utworów, potem śpiewałyśmy całą wiązankę pieśni. Na frontowej ścianie był portret Biskupa, pięknie udekorowany a pod nim napis: Ks. Biskup Bandurski wzór Kapłana Patryjoty. Pisała Luba Kozakówna

Dnia 10 marca przyszedł do nas pan Gotman z aparatem do zdjęć. Dziewczynki nasze pan fotografował na dworze, w sklepiku, czytelni gazetkę przy pracy i w bibljotece. Te fotografje oddano na pamiątkę naszemu panu Inspektorowi który opuszczał Łuck. Pisała Marja Półtorakówna

Dnia 18 marca 34 obchodziliśmy wielką uroczystość: imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość udała się, gdyż przygotowywaliśmy się do niej od dłuższego czasu. Sala, w której odbywała się uroczystość była ładnie udekorowana. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 3-ciej popołudniu. Sala była zapełniona. Byli też goście z pośród rodziców. W programie uroczystości były: deklamacje pojedyńcze i zbiorowe, było przemówienie dotyczące uroczystości i życiorys Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie wystąpił chór naszej szkoły. Po występie choru rozeszli się wszyscy. Pisała Janka Fedorowiczówna

Dnia 25 marca 1934 r. były Imieniny Naszej Ukochanej Pani Kierowniczki. Zebrałyśmy się w szkole, aby ten uroczysty dzień uczieć. Chwila ta była bardzo piękna. Pisała Wanda Nosewiczówna

Dnia 18 kwietnia 1934 r. nasza klasa ze szkołą №6 kl. V chodziła do lasu, z p. Fedorczukiem, Golcem i P. Kamińskim. Wycieczka odbyła się w celu naukowym. Pisała J. Fedorowicz

Dnia 11 kwietnia chodziłyśmy po Łucku z wycieczką, aby poznać jego stare zabytki. Całego Łucka nie zwiedziłyśmy, to też mamy zamiar zwiedzać w dalszym ciągu. Pisała M. Półtorakówna

Dnia 11 kwietnia postanowiłyśmy odbyć wycieczkę do Krzemieńca, i w tym celu, piszemy list, do uczennic w szkole №2 w Krzemieńcu. Pisała L. Łogwińska

Dnia 25 kwietnia zdarzył się w naszej szkole wypadek. Rozsypała się ściana w mieszkaniu pani kierowniczki i zarysowała się ściana w kancelarji. Lekcje klasy IV muszą odbywać się na podwórku. Pisała Kwurt W.

Dnia 2 maja byłyśmy w muzeum Wołyńskim. Oglądałyśmy różne ciekawe rzeczy: Jak stare monety pisma, portrety, stroje ludowe, naczynia zbroje koseż mamuta. Pisała Sakowska


Muzeum Wołyńskie. NAC

Trzeci maja to święto narodowe. Święto to czci zawsze cała Polska. I Łuck i my uroczyście je święciłyśmy. Pisała W. Nosewiczówna


Defilada w Łucku 3.05.1933. Sławek Sobos

Dnia 13 maja odbyła się uroczystość Pierwszej Komunji ś. w naszej szkole. Był to śliczny dzień. Starsze dziewczynki pomagały w przygotowaniu wspólnego śniadania. Pisała J. Stacka

Dnia 18 maja pojechałyśmy pociągiem do Kiwerc na majówkę. Cały dzień spędziłyśmy w ślicznym zielonym lesie. Wróciłyśmy śpiewając przez całą drogę. Pisała R. Armelówna

Dnia 4 czerwca 1934 r. przybył do naszej szkoły pan Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wacław Jędzejewicz. Przybywszy do nas zaczął oglądać klasy, przy tem wpisał się do naszej kroniki klasowej. Gdy miał odjeżdżać jedna z koleżanek pożegnała go, a druga podała kwiaty. Potem krzyknęłyśmy "żegnamy Pana Ministra". Pan Minister wsiadszy do samochodu pojechał. Z pobytu Pana Ministra byłyśmy zadowolone i dumne. Pobyt pana Ministra pozostanie w naszej pamięci nazawsze. Pisała J. Fedorowicz


Wacław Jędrzejewicz wśród przedstawicieli katolickiej hierarchi kościelnej prowincji lwowskiej w Łucku. NAC

Dnia 15 czerwca 1934 roku Dostałyśmy świadectwa. Na zakończenie odbyła się wspólna modlitwa i pożegnanie wszystkich klas naszych uczenic. Pisała H. Jarema


Od kilku miesięcy zbierałyśmy materiał na rozwiązanie Konkursu p.t. "Zawsze wierny". Gdy już było dosyć materiału zadanie napisałyśmy. Dnia 16 czerwca 1934 r. został roztrzygnięty konkurs p.t. "Zawsze wierny". Pierwszą nagrodę otrzymała W. Nosewiczówna, drugą H. Buszewa, trzecią nagrodę O. Nieczaj. Potem były ciągnienia losów. Do pierwszego ciągnienia stawały: Białoszewska, Sokołowska, Hermanowska, Bizi, Kozak, Cytwar, Fedorowicz. Los pełny wyciągnęła Cytwar. Do drugiego ciągnienia stawały: Stocka, Kozak i Bajczman. Los pełny wyciągneła Stocka. Trzeci los wyciągnęła Sokołowska. Pisała Nosewiczówna

331 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page